Hortex Leon

Są rzeczy małej wagi i wielkiej wagi. Ta reklama soków Hortex Leon to zdecydowanie ten drugi przypadek.