Akademia Auto Świat Godzina jazdy na wózku

30 godzin. Tyle trzeba wyjeździć samochodem, aby zostać dopuszczonym do egzaminu na prawo jazdy. W tym czasie należy nauczyć się prowadzić pojazd. A ile godzin potrzeba, aby nauczyć się prowadzić odpowiedzialnie? Wystarczy 1 godzina. Ale na wózku inwalidzkim.

Kampania została nagrodzona Lwem na festiwalu Cannes Lions oraz czterema nominacjami.